top of page

Privacyverklaring

Amazing Yoga

Amazing Yoga, met postadres Schoutstraat 27 , 4011 GG Zoelen en studioadres Jan D. van Leeuwenstraat 15E 4001 XE Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Jolanda Jacobs, www.amazingyoga.nl, jolanda@amazingyoga.nl, tel: 06-53718604

Amazing Yoga te Tiel vindt het erg belangrijk dat alle aan mij toe vertrouwde persoonlijke gegevens met de hoogst mogelijke zorg wordt omgegaan. Amazing Yoga geeft de persoonsgegevens nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Wat zijn persoonsgegevens

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amazing Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt via de website, via inschrijving in het online registratiesysteem of inschrijving voor de nieuwsbrief.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij evt. verwerken:

Voor- en achternaam - geslacht- geboortedatum- adresgegevens- telefoonnummer - emailadres

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Amazing Yoga  gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking en kan mijn gegevens inzien?

De eigenaar van Amazing Yoga verwerkt persoonsgegevens. Zij is ook de enige die bij jouw persoonsgegevens kan.   

 

                                                                                                                                                                                     

Waarvoor verwerkt Amazing Yoga persoonsgegevens?

- Je inschrijving als cursist

 

- Het afhandelen van je betaling en onze administratieve processen daaromheen.

 

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor het online reserveringssysteem.

 

- Je te kunnen bellen, e-mailen of what’sappen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan jou op een optimale manier te kunnen laten verlopen.

 

- Contact te onderhouden en je te informeren over het lesaanbod, wijzigingen in onze dienstverlening en soortgelijke zaken.

 

- Je van dienst te kunnen zijn als je vragen hebt.

 

- Voor het bijvoorbeeld introduceren van een nieuwe yogavorm of workshop. Wil je hiervoor niet benaderd worden door Amazing Yoga dan kun je dit bij ons aangeven.

 

- Amazing Yoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde database, de financiële administratie en het online reserveringssysteem momoyoga.

Zodra je ingeschreven bent in het online-reserveringssysteem Momoyoga/amazingyoga krijg je een persoonlijke inlogcode en kun je jouw gegevens zelf wijzigen, alleen naam en emailadres zijn noodzakelijk voor het roosteren van je lessen.

Verwerkt Amazing Yoga ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid. In sommige situaties kan het noodzakelijk dat ik op de hoogte ben van bepaalde medische informatie of informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie of medicijngebruik.  

Amazing Yoga mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren. Het verstrekken van de juiste informatie is een verantwoordelijkheid van jezelf.

Online media

Amazing Yoga heeft een e-mailnieuwsbrief met informatie voor cursisten. Alle ingeschreven cursisten ontvangen deze nieuwsbrief op het door hen bij inschrijving opgegeven e-mailadres. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief.

Op de website www.amazingyoga.nl  worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website. Deze technische en functionele cookies hebben geen betrekking op het registreren van persoonsgegevens en maken geen inbreuk op uw privacy.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Amazing Yoga  kun je terecht bij de eigenaar van Amazing Yoga.

Amazing Yoga wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Communicatie

De privacyverklaring is terug te vinden op www.amazingyoga.nl en op te vragen bij Amazing Yoga via jolanda@amazingyoga.nl.

bottom of page